Staré Mepro s.r.o. logo


Mepro s.r.o. je architektonický ateliér, který poskytuje komplexní projektové služby v oboru architektura a stavebnictví již od roku 1990.
Zpracováváme projekty a studie občanských a průmyslových staveb, rodinných domů, interiérů, rekonstrukcí památkových objektů a historických zahrad, zastavovací studie a plány.
Zajišťujeme vedení zakázky od návrhu až po jeho realizaci.
Spolupracujeme se stálým týmem zkušených projektantů speciálních profesí.

Nabízíme:
předprojektovou přípravu staveb
vypracování pasportů staveb
zpracování všech stupňů projektové dokumentace
zpracování grafické prezentace návrhů
zajištění inženýrské činnosti
spolupráci při realizaci stavby

Jednatelé společnosti:
Ing. arch. Ivan Březina - autorizovaný architekt (ČKA 00352)
Ing. Marie Březinová

Spolupracující architekti:
Ing. arch. Martin Březina - autorizovaný architekt (ČKA 04209)
Ing. arch. Václav Matějka - autorizovaný architekt (ČKA 04207)
Ing. arch. Martina Jamborová
Ing. arch. Šárka Ullwerová