Sportovní areál Rokytnice


Navržený sportovní areál využívá pro svou hlavní část rovinného pozemku v místě, kde jsou v současné době umístěny dva antukové kurty za sebou s orientací východ - západ. Tato plocha je nově využita pro umístění velkého multifunkčního hřiště a jeden antukový kurt s výhodnou orientací sever - jih. Hřiště pro beachvolejbal a hřiště pro děti bude v další etapě umístěno na sousedním pozemku.

Multifunkční hřiště

s předpokladem největšího vytížení bezprostředně navazuje na stávající objekt zázemí, který je nyní doplněn o jednoduchou přístavbu. Navržené hřiště má rozměry 34x17 m. Hřiště vychází z kontextu místa a volí přírodní styl a dřevěné pohledové prvky oplocení. Záměrně byl zvolen typ hřiště se zaoblením v rozích, které je optimální pro provoz kluziště v zimním období. Zvolená velikost hřiště umožňuje při minimálních úpravách terénu vybudovat podél jeho severní strany malou tribunu v místě stávajících teras.

Objekt zázemí

tvoří stávající budova, která je doplněna o nezbytné nové zázemí pro provoz sportovního areálu s rozšířenou kapacitou. Na místě původních tří nesourodých objektů zázemí - domu, bufetu a přístřešku - vznikl nově jediný objekt domu s přístavbou, který zajistí vše potřebné. V rámci maximální jednoduchosti a rychlosti výstavby byla přístavba navržena v systému modulárních kontejnerů, které minimalizují náklady na pořízení a přesně splní provozní požadavky i prostorové limity. Přístavba v přízemí poskytuje místo pro přesun občerstvení, které zároveň slouží jako místo správce areálu. V přístavbě dále najdeme dvojici nových šaten, hygienické zázemí a modul toalet pro přístup z venkovního prostoru. Provozní řešení objektu zázemí je jednoduché a odpovídá požadavkům na sportovní využití. Na střeše přístavby je navržena vyhlídková terasa, které je přístupná ze společenské místnosti ve 2.NP stávající budovy a dále přímým nástupem z terénu - schodištěm od hřiště. Orientace terasy umožňuje nejen výhled na plochu hřiště, ale rovněž i působivé průhledy do údolí na centrum města. Plášť objektu tvoří dřevěný obklad na roštu s provětrávanou mezerou. Okna hliníková s oplechováním v grafitové barvě.

Doprava v klidu je vyřešena návrhem šikmých parkovacích stání podél stávající komunikace. Prostor pro dopravu v klidu využívá zbytkových ploch, které již v současné době dobře fungují pro neoficiální parkovací stání.

Navržený sportovní areál využívá specifik místa, svou širokou nabídkou aktivit umožňuje celeroční provoz a bude jistě vyhledávanou lokalitou nejen žáky místní základní školy, ale rovněž i širokou veřejností mimo dobu výuky.