ALTÁN PRO VÁLEČNÉ VETERÁNY V AREÁLU UVN PRAHA


IDEA


Základní myšlenkou vítězného návrhu architektů Václava Matějky a Ivana Březiny bylo vytvořit místo vyjadřující bezpečí, jednotu a hrdost - tedy vlastnosti stěžejní pro pohnuté osudy válečných veteránů. Na tyto myšlenky nejlépe reaguje tvar kruhu, který byl použit pro základní hmotu. Velikost kruhu je definována kruhem padesáti osob, které se vzájemně drží za ruce. Uprostřed altánu byla umístěna fontána, jako zdroj klidu a občerstvení, ke kterému směřuje čtveřice přístupových cest.

SYMBOLIKA PAMÁTNÍKU

Samotná stavba si však dala za cíl zahrnout v sobě rovněž prvek památníku válečných veteránů, kteří se již otevření nedožili. Prázdný dřevěný prstenec uprostřed zastřešení altánu představuje opravdové okno do nebe a ve večerních a nočních hodinách přes něj proudí paprsek světla ze dna fontány.


ROK: 2013/2014

OCENĚNÍ:
Dřevěná stavba roku 2013 - kategorie projekty - vítěz hodnocení odborné poroty
Dřevěná stavba roku 2014 - kategorie realizace - vítěz hlasování veřejnosti

Autoři návrhu: Ing. arch. Ivan Březina, Ing. arch. Václav Matějka