KLÁŠTER PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA A KOSTEL PANNY MARIE VÍTĚZNÉ


Celková rekonstrukce a dostavba Kláštera při kostele Panny Marie Vítězné s vestavbou pokojů do podkroví fary pro ubytování mnichů a návštěvníků. Návrh společenského centra pod Rajským dvorem kláštera a rekonstrukce ostatních budov kláštera. Opravy a rekonstrukce samotného kostela P.M.Vítězné, ve kterém je uloženo Pražské Jezulátko.


ROK: 2005-2008