IDEOVÁ STUDIE REVITALIZACE KUBÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ V PRAZE 10 - VRŠOVICÍCH

KONCEPT

Při řešení revitalizace Kubánského náměstí jsme vycházeli z původní kompozice dané osou Vršovické ulice. Náměstí bylo vždy nutno řešit jako celek, tedy obdélník „od fasády k fasádě“. V původním pojetí náměstí uzavíralo osovou kompozici a východním směrem z něj vycházely dvě rovnocenné ulice (dnešní ul. V Olšinách a Murmanská). Novodobé požadavky na dopravu ovšem necitlivě rozřízly náměstí protažením ul. V Olšinách přímo na křižovatku s ul. Vršovickou. Tento fakt v návrhu záměrně přecházíme a důraz klademe na původní kompoziční řešení. Východní část dnešního parku byla v minulosti vždy považována za plochu k zastavění kompaktním blokem zástavby se středovým dvorem. Toto řešení hmotově a prostorově odpovídá místu, avšak v dnešní době již není aktuální, protože se vzrůstající hustotou zástavby je každý volný prostor s parkovou úpravou nesmírně cenný. Na tyto dva protichůdné požadavky odpovídáme inverzí původních zastavovacích plánů – tzn. východní část opravdu doplňujeme kompaktním blokem – ovšem vzrostlé zeleně, který uprostřed formuje zpevněnou plochu v podobě multifunkčního prostoru arény. Veškeré prostory jsou řešeny s maximální prostupností pro pěší. Strany náměstí jsou formovány alejemi, které dávají tušit původní správnou koncepci místa. Náměstí je i díky novému dopravnímu spojení centrem života a je využito ve všech částech v plném rozsahu.


ROK: 2014
Autoři návrhu: Ing.arch. Martin Březina, Ing.arch. Ivan Březina, Ing.arch.Václav Matějka,
SPOLUPRÁCE: Ing. arch. Eva Šarochová, Ing. Jiřina Švamberková - zahradní a krajinná architekturA