HRAD BEČOV

ÚVODNÍ SLOVO

Hrad Bečov nad Teplou je soubor zachovaných vysoce ceněných autentických objektů, který se nachází na ostrohu nad říčkou Teplá. Hrad se dostal do podvědomí širší veřejnosti zejména díky nálezu relikviáře sv. Maura. V budoucnu by rovněž mohla být veřejností ceněna autentičnost dochovaných prostor a génius loci hradního komplexu.

MOTTO

Rozpoznáváním jednotlivých vrstev se v historii dostaneme k samotnému jádru a podstatě věci. Příkladnou obnovu a konzervaci sledu historických etap lze potom chápat jako vytvoření další unikátní ochranné vrstvy, jako otisk současnosti, která se v budoucnu stane hodnotnou minulostí.

IDEA

Soubor staveb pohledově graduje k nejsevernějšímu bodu, kde se nalézá donjon, kaplová věž a spojovací křídlo. Mezi nejstarší prvky souboru patří bývalá mohutná válcová obranná věž Bergfrit, ze které se do dnešní doby dochovalo pouhé torzo. Je tak narušena původní kompozice s gradací hmoty Pluhovských domů směrem k jihu a dominancí branné věže v čele nádvoří. Z těchto úvah vychází základní filozofie našeho řešení. Využíváme pohledové dominanty donjonu, trychtýřového tvaru nádvoří a sbíhajících se cest k tomu, aby byli návštěvníci přirozeně dovedeni až k bývalému zaniklému objektu, kde vytváříme na půdorysné stopě původní stavby nové komunikační centrum v srdci areálu, které pravdivě reprezentuje současnou architekturu beze snahy o falešné historické repliky. Odtud pak ze severu vstřebáváme surovou krásu hradního komplexu v jeho přirozeném vývoji a směrem k jihu postupně odhalujeme jednotlivé vrstvy historie Pluhovských domů až se dostaneme zpět k samotnému jádru a podstatě - Bergfritu s nově umístěným relikviářem sv. Maura. Původně nejbezpečnější místo a poslední útočiště obránců nyní opět chrání to nejcennější. Získává zpět ztracenou důstojnost nástavbou s korunou v duchu pojetí nového vstupního objektu a dochází zde k intenzivnímu dialogu starého s novým.


ROK: 2014
OCENĚNÍ: Vyřazení ze soutěže z důvodu porušení anonymity.
Autoři návrhu: Ing.arch.Ivan Březina, Ing.arch.Martin Březina, Ing.arch.Václav Matějka, Ing.arch. Eva Šarochová, Ing. arch. Jan Bauer