Chodský hrad

KULTURNÍ PAMÁTKA
OBJEDNATEL:
Město Domažlice, nám. Míru 1, 344 01 Domažlice
TERMÍN PLNĚNÍ PD:
05/2019
TERMÍN REALIZACE STAVBY:
02/2020

Studie a projekt interiérů v objektu památkově chráněné historické budovy Chodského hradu v Domažlicích – kulturní památka.
Původní využití přízemí objektu bylo pro restaurační provoz. Nově se po uvolnění těchto prostor  
vybralo užití pro informační centrum města Domažlice a pro celý region. Nachází se zde prostory s recepcí, zasedací místností, kancelářemi centra a se sociálním a hygienickým zázemím pro návštěvníky Domažlic. Centrum slouží i pro tematické výstavy týkající se Domažlicka a přeshraniční spolupráce.
Lze zde rovněž obdržet i spoustu turistických a propagačních materiálů.

Fotografie: Ing. arch. Gabriela Vrňáková