Kulturní dům Říp

KULTURNÍ PAMÁTKA
OBJEDNATEL:
Město Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem
TERMÍN PLNĚNÍ PD:
2016 - 04/2018
TERMÍN REALIZACE STAVBY:
2018 - 2020

Studie a projektová dokumentace se zabývala rekonstrukci památkově chráněného Kulturního domu Říp v Roudnici nad Labem na Husově náměstí na moderní víceúčelové zařízení. Je kombinací divadla, kinosálu, hudebního a společenského sálu, restaurace, školících prostor a venkovní terasy
Vlastní objekt Kulturního domu se skládá z historického objektu původního zámečku, malého
domku, který byl součástí Bílovského dvora a dnes slouží jako zázemí víceúčelového sálu a nové přístavby vlastního víceúčelového sálu.
Byl rehabilitován předprostor objektu směrem do Husova náměstí, rovněž venkovní terasa kavárny s tanečním parketem a obnova historického kuželníku.
Objekty prošly celkovou rekonstrukcí včetně výměny částí stropních konstrukcí, opravou a doplněním původního krovu, změnou dispozic a výměnou inženýrských sítí.
Veškeré technické a interiérové vybavení objektu je nové.
Kulturní dům Říp, rekonstruovaný a otevřený v roce 2020 bude sloužit široké veřejnosti města Roudnice nad Labem.

Fotografie: Ing. arch. Gabriela Vrňáková