STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2020 - Rekonstrukce pivovaru v Domažlicích

KULTURNÍ PAMÁTKA
OBJEDNATEL:
Město Domažlice, nám. Míru 1, 344 01 Domažlice
TERMÍN PLNĚNÍ PD:
2013 - až do 2019
TERMÍN REALIZACE STAVBY:
2015 - 2020

V roce 2012 byla uspořádána mezinárodní architektonická soutěž na návrh rekonstrukce původního pivovaru v Domažlicích na Kulturní centrum. Jedním ze dvou vítězů byl ateliér Mepro s.r.o., který byl pověřen celkovou přípravou akce a vybrán jako generální projektant.
Studie a projektová dokumentace na rekonstrukci bývalého pivovaru v Domažlicích byla realizována v období od roku 2013 do roku 2018. Byla rozdělena na několik etap. Zrekonstruovaný objekt slouží k účelům kulturním, vzdělávacím, pro veřejnou knihovnu, komunitní centrum, galerii s výstavou o přeshraniční spolupráci, víceúčelový sál s jevištěm, vše doplněno o restaurační a gastronomické provozy a pivnici s minipivovarem.  Kulturní centrum je významný objekt v návaznosti na městské centrum města Domažlic.
Původní historické konstrukce objektu včetně dřevěných konstrukcí pochází z poslední velké přestavby pivovaru v roce 1892. První písemné zmínky o pivovaru jsou již z roku 1341. Pivovar se skládá ze dvou hlavních křídel a centrální části – hvozdu. Byly opraveny a rehabilitovány historické fasády obou původních křídel i hvozdu, doplněné o soudobé prvky.
Součástí projektu byl návrh a projekt a realizace interiérů včetně detailů.

Fotografie: Foto ARBYD