Konzervatoř Jana Deyla

OBJEDNATEL:
Konzervatoř Jana Deyla a Střední škola pro zrakově postižené,
Maltézské nám. 14, 118 44 Praha 1 – Malá Strana
TERMÍN PLNĚNÍ PD:
2014 - 2017
TERMÍN REALIZACE STAVBY:
2017

Celková rekonstrukce památkového objektu Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené se týkala posledního objektu areálu této specializované školy. Již v minulosti byl opraven internát, kuchyňský pavilon s jídelnou a část hlavní budovy směrem do Maltézského náměstí na Malé straně na Praze 1.
Novorenesanční objekt byl nově využit jako učebny, kabinety pro vyučující, nahrávací studio s režií, tělocvična pro zrakově postižené, v suterénu pak cvičebny bicích nástrojů, vše doplněné o potřebné zázemí. Obnova se dotkla rovněž novorenesanční fasády s obnovenými detaily.
Objekt je navržen zásadně jako bezbariérový se zvláštní péčí o zrakově postižené studenty.
Studie a projektová dokumentace na rekonstrukci novorenesančního domu byla zpracována v letech 2014 – 2017.

Fotografie: Ing. arch. Gabriela Vrňáková